top of page

Tapu Randevu İşlemleri İçin Bilgilendirme

KKTC Tapu ve Kadastro Dairesinin COVİD 19 tedbiriyle ilgili çalışma koşullarını içeren genelge aşağıdaki gibidir:


içinde bulunduğumuz olağan dışı koşullarda kamu sağlığının korunmasını gözardı etmeden ekonomik işleyişin en az zararla atlatılması amacıyla,sadece devir ve ipotek işlemleri için online randevu yolu ile işlem yapılmaya başlanacaktır.


İşlem yapmak isteyenler, 27/04/2020 tarihinden itibaren Randevu işlemleri Bölümünden 08:00 – 12:00 saatleri arasında randevu başvurusu yapılabilecektir.

Kaza Tapu Dairelerimiz alınan randevulara 04/05/2020 tarihinden itibaren gün verecek olup dairelerimizin çalışma usul ve esasları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

Sağlık Bakanlığı, hizmet verecek olan kamu kurum ve kuruluşlarında COVİD 19 tedbirleriyle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen bir genelge yayınlamış olup, Bakanlığımız bu genelge uıyarınca gerek çalışanların gerekse işlem yapmaya gelen vatandaşlarımızın sağlığının korunması için tüm tedbirlere uygun hazırlıklarını yapmıştır.

1- Kaza Tapu Dairelermiz sadece 08.00 - 12.00 saatleri arasında yarı gün esası ile rotasyon usulü çalışacaktır. 2- İşlem yapmak üzere çağrılan kişilerin, verilen randevu gün ve saatinde ilgili Kaza Tapu Dairesi’nde olması gerekmektedir. Randevu verilen gün ve saat dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır. 3- Her kazada günlük beş randevudan fazla işlem yapılmayacaktır. 4- İpotek ve devir işlemlerine elzem ve acil olan ek işlemler için randevusuz işlem yapılabilecektir (memorandum yatırma, araştırma belgesi temini vb.) 5- Randevuya çağrılan kişilerin ateş ölçümü girişte yapılacaktır. 6- Daire girişinde dezenfekte paspası, el hijyeni sağlanacaktır. 7- Memur ve işlem talep eden kişilerin, eldiven/maske takma zorunluluğu vardır. İşlem yapacak olan kişilere dairemiz tarafından eldiven ve maske teminini sağlanacaktır. 8- İşlem sırasında ilgili memur cam kabin ardında, randevu sahibi ise 2 metre mesafe kurallarına uygun şekilde işaretli şeridin arkasında bekleyecektir. 9- İşlem sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunludur.

Kaza tapu dairelerinde COVİD 19’un yayılma oranını veya riskini önlemek için gerekli iç düzenleme ve tedbirler de alınmış, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için DSÖ’nün öngördüğü kurallara uygun davranılmıştır.

Randevu verilmemiş kişilerin işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. Önceliğimiz halk sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde hareket etmektir. Bu bağlamda tapu dairelerinde randevu alıp işlem yapacak olan vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uymaları zorunludur.Kaynak Link: http://tapu.gov.ct.tr/HABERLER/ArtMID/33661/ArticleID/128712/RANDEVU-İŞLEMLERİ-İ199İN-BİLGİLENDİRME10 views0 comments
bottom of page